Szkolenia wyjazdowe

Wiedza + Motywacja + Integracja

Dobry zespół to połączenie fachowej wiedzy, motywacji oraz dobrej współpracy.
Wszystkie te aspekty pomożemy zrealizować w ramach szkolenia wyjazdowego.

Ogólny zakres szkolenia wyjazdowego:
1. transport z wybranego miejsca do miejsca szkolenia
2. pobyt w wybranym hotelu
3. szkolenie merytoryczne
4. warsztaty motywacyjne
5. zajęcia integrujące
6. wizyta studyjna
Szczegóły ustalamy indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy