Kalendarz szkoleń otwartych

Sie
17
pt
Dokumentacja pracownicza i prowadzenie akt osobowych z uwzględnieniem zmian związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych
Sie 17@10:00 – 15:00
Sie
20
pon
Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Sie 20@10:00 – 15:00
Sie
21
wt
Likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sie 21@10:00 – 15:00
Sie
22
śr
Elektronizacja zamówień publicznych – jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad komunikacji w zamówieniach publicznych
Sie 22@10:00 – 15:00
Likwidacja zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących
Sie 22@10:00 – 15:00
Sie
24
pt
Split payment, kasy fiskalne, sprzedaż nieruchomości i inne nowości w VAT w 2018r.
Sie 24@10:00 – 15:00
Sie
27
pon
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
Sie 27@10:00 – 15:00
Wrz
5
śr
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie
Wrz 5@10:00 – 15:00
Wrz
6
czw
Dotacje oświatowe dla osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły, przedszkola oraz placówki wychowania przedszkolnego (placówki publiczne)
Wrz 6@10:00 – 15:00
Wrz
7
pt
Dotacje oświatowe dla osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły, przedszkola oraz placówki wychowania przedszkolnego (placówki niepubliczne)
Wrz 7@10:00 – 15:00
Wrz
17
pon
Kontrola spełniania rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Wrz 17@10:00 – 15:00
Wrz
20
czw
Zadania i odpowiedzialność związana z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w szkołach i przedszkolach
Wrz 20@10:00 – 15:00
Wrz
21
pt
Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu po 9 września 2018 roku?
Wrz 21@10:00 – 15:00
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym
Wrz 21@10:00 – 15:00
Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych
Wrz 21@10:00 – 15:00
Wrz
24
pon
Prowadzenie spraw związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego
Wrz 24@10:00 – 15:00
Wrz
27
czw
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w praktyce administracji geodezyjnej i wykonawstwie geodezyjnym
Wrz 27@10:00 – 15:00