Kalendarz szkoleń otwartych

Lis
12
wt
Rozliczanie dotacji udzielonych w 2019 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – aspekty praktyczne. (szkolenie potwierdzone)
Lis 12@10:00 – 15:00
Lis
18
pon
Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem
Lis 18@10:00 – 15:00
Zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami (szkolenie potwierdzone)
Lis 18@10:00 – 15:00
Lis
20
śr
Prowadzenie spraw związanych z organizacja publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Lis 20@10:00 – 15:00
Lis
22
pt
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szkolenie potwierdzone)
Lis 22@10:00 – 15:00
Nowelizacja z 19 lipca 2019 r. oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Lis 22@10:00 – 15:00
Lis
25
pon
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Omówienie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.
Lis 25@10:00 – 15:00
Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg.
Lis 25@10:00 – 15:00
Lis
26
wt
Skuteczna komunikacja i etykieta językowa w administracji publicznej
Lis 26@10:00 – 15:00
Lis
29
pt
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych.
Lis 29@10:00 – 15:00
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
Lis 29@10:00 – 15:00
Gru
4
śr
Ustawa o pomocy społecznej i akty wykonawcze.
Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. oraz o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych od 2020 r.
Gru 4@10:00 – 15:00
Gru
5
czw
Czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2019 w JST
Gru 5@10:00 – 15:00
Ewidencja ludności i sprawy meldunkowe – wybrane aspekty prawne i praktyczne
Gru 5@10:00 – 15:00
Gru
6
pt
Kontrola PIP w zakładzie pracy. Nowe zadania inspekcji pracy, zakres kontroli po nowelizacji Kodeksu pracy
Gru 6@10:00 – 15:00
Gru
12
czw
Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych – podstawy prawne i praktyka redagowania
Gru 12@10:00 – 15:00
Gru
13
pt
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami kodeksu prawa administracyjnego i Prawa wodnego
Gru 13@09:30 – 14:30
Spółki wodne – zasady korzystania z dotacji celowych oraz nowe zadania i uprawnien
Gru 13@10:00 – 15:00
Gru
18
śr
Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie wytycznych w 2019 roku
Gru 18@10:00 – 15:00
Gru
19
czw
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku. Wydatkowanie dotacji po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Gru 19@10:00 – 15:00
Gru
20
pt
Zamknięcie roku w podatku dochodowym od osób fizycznych i zmiany w obowiązkach płatnika w roku 2019.
Gru 20@10:00 – 15:00
Sty
8
śr
Jak przygotować się do nowej ustawy prawo zamówień publicznych?
Sty 8@10:00 – 15:00
Sty
9
czw
Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – zagadnienia praktyczne
Sty 9@10:00 – 15:00
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań.
Sty 9@10:00 – 15:00
Sty
17
pt
Dochody, wydatki, rozchody, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunku VAT
Sty 17@10:00 – 15:00
Sty
22
śr
Radzenie sobie z klientem używającym gróźb 
(agresja słowna, szantaż, napastliwość) 
w stosunku do urzędnika
Sty 22@10:00 – 15:00