Szkolenia

Kwi
7
wt
[Webinarium] Aspekty praktyczne sprawozdawczości budżetowej JST i jej jednostek podległych za I kwartał 2020r – również po zmianach prawnych
Kwi 7@10:00 – 14:00
[Webinarium] VAT w samorządzie. Najważniejsze zmiany w przepisach w 2019 i 2020 roku.
Kwi 7@11:00 – 15:00
Kwi
8
śr
[Webinarium] Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości publicznych
Kwi 8@10:00 – 14:00
[Webinarium] Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym
Kwi 8@11:00 – 14:00
Kwi
16
czw
[Webinarium] Działania kadrowe w oświacie w 2020 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem lub pracownikiem samorządowym w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej
Kwi 16@10:00 – 14:00
[Webinarium] Praca Rady i Biura Rady w sytuacji kryzysowej – w tym w sytuacji zagrożenia epidemicznego
Kwi 16@10:00 – 14:00
Kwi
20
pon
Konstytucja Biznesu, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Zadania gmin w ramach w CEIDG, Zmiany w przepisach.
Kwi 20@10:00 – 15:00
Kwi
21
wt
Komisja skarg, wniosków i petycji ? zakres działania, procedury, dokumenty
Kwi 21@10:00 – 15:00
[Webinarium] Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne
Kwi 21@10:00 – 14:00
Kwi
22
śr
Potrącenia z wynagrodzeń, należności z umów cywilnoprawnych i zasiłków
Kwi 22@10:00 – 15:00
[Webinarium] Zamówienia publiczne w dobie pandemii koronowirusa
Kwi 22@10:00 – 14:00
[Webinarium] Zlecanie pracy zdalnej w samorządzie a przepisy prawa pracy
Kwi 22@10:00 – 14:00
Kwi
23
czw
Ochrona danych osobowych w obsłudze klienta po uwzględnieniu standardów RODO
Kwi 23@10:00 – 15:00
[Webinarium] Budżety JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z uwzględnieniem nowych przepisów związanych z COVID-19
Kwi 23@10:00 – 14:00
Kwi
24
pt
[Webinarium] KPA w dobie epidemii, czyli postępowanie administracyjne, z uwzględnieniem nowelizacji specustawy dotyczącej COVID-19
Kwi 24@10:00 – 14:00
Kwi
27
pon
Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół, w tym niepełnosprawnych po październikowej nowelizacji Prawa oświatowego
Kwi 27@10:00 – 15:00
Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego
Kwi 27@10:00 – 15:00
[Webinarium] Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie
Kwi 27@10:00 – 14:00
Kwi
28
wt
Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta ? jak działać w służbie zdrowia w 2020 roku
Kwi 28@10:00 – 15:00
RODO – podstawowe zasady. Co trzeba wiedzieć aby prawidłowo chronić dane osobowe?
Kwi 28@10:00 – 15:00
[Webinarium] Kadry i płace w oświacie w 2020 r. kształcenie na odległość a wynagradzanie i rozliczanie czasu pracy pracowników oświatowych
Kwi 28@10:00 – 14:00
[Webinarium] Postępowanie administracyjne w okresie stanu epidemii
Kwi 28@10:00 – 14:00
Kwi
30
czw
Zagospodarowanie wód opadowych w świetle przepisów ustawy Prawo wodne. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej
Kwi 30@10:00 – 15:00
Maj
4
pon
Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w systemie zarządzania kryzysowego
Maj 4@10:00 – 15:00
Maj
6
śr
Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Maj 6@10:00 – 15:00
Maj
7
czw
Ochrona informacji niejawnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Kancelaria materiałów niejawnych
Maj 7@10:00 – 15:00
Maj
8
pt
Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2020 r. (w kazusach)
Maj 8@10:00 – 15:00
Maj
11
pon
Zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)
Maj 11@10:00 – 15:00
Maj
12
wt
Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych
Maj 12@10:00 – 15:00
Maj
14
czw
Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)
Maj 14@10:00 – 15:00