Szkolenia

Sty
21
wt
Skargi na organy administracji publicznej, wnioski i petycje jako odformalizowany środek obrony interesów obywateli (Koszalin)
Sty 21@09:30 – 14:30
Kontrola zarządcza w JSFP w roku 2020 – projekt zmianach planowanych nowelizacją ustawy o finansach publicznych
Sty 21@10:00 – 15:00
Sty
22
śr
Radzenie sobie z klientem używającym gróźb 
(agresja słowna, szantaż, napastliwość) 
w stosunku do urzędnika
Sty 22@10:00 – 15:00
Sty
24
pt
Prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście najnowszych zmian przepisów
Sty 24@10:00 – 15:00
Regulacje stanu prawnego dróg w świetle aktualnych przepisów
Sty 24@10:00 – 15:00
Sty
27
pon
Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg.
Sty 27@10:00 – 15:00
Lut
3
pon
Promowanie miejsca na cztery pory roku. Jak dopasować działania do sezonu i jak ułożyć kalendarz wydarzeń promujących miasto i gminę
Lut 3@10:00 – 15:00
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok wraz ze sporządzeniem informacji dodatkowej
Lut 3@10:00 – 15:00
Lut
4
wt
Jak przygotować się do nowej ustawy prawo zamówień publicznych?
Lut 4@10:00 – 15:00
Lut
5
śr
Wykonywanie planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej w rok 2020 oraz wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej
Lut 5@10:00 – 15:00
Lut
6
czw
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji
Lut 6@10:00 – 15:00
Lut
7
pt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych
Lut 7@10:00 – 15:00
Lut
10
pon
Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie wytycznych w 2019 roku
Lut 10@10:00 – 15:00
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych – w świetle ustawy prawo oświatowe
Lut 10@10:00 – 15:00
Zagospodarowanie wód opadowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej
Lut 10@10:00 – 15:00
Lut
12
śr
Kontrola finansowa organizacji pozarządowych z elementami zamknięcia roku obrachunkowego
Lut 12@10:00 – 15:00
Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw
Lut 12@10:00 – 15:00
Lut
13
czw
Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Lut 13@10:00 – 15:00
Lut
17
pon
Mechanizm podzielonej płatności w rozliczeniach jednostki budżetowej po zmianach przepisów prawa od 1 stycznia 2020 roku – rachunkowość oraz sprawozdawczość budżetowa
Lut 17@10:00 – 15:00
Przygotowanie organizacji pracy przedszkola lub szkoły na rok szkolny 2020/2021 po ostatnich nowelizacjach Prawa oświatowego
Lut 17@10:00 – 15:00
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla zaawansowanych Proponowane zmiany i stan prawny na styczeń 2020r (Koszalin)
Lut 17@10:00 – 15:00
Lut
19
śr
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Lut 19@10:00 – 15:00
Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami
Lut 19@10:00 – 15:00
Lut
20
czw
Decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu z elementami Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
i Prawa wodnego
Lut 20@10:00 – 15:00
Skuteczne sposoby windykacji i eksmisji po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatora
Lut 20@10:00 – 15:00
Lut
21
pt
Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć – program według Johna Maxwella – nie tylko dla liderów
Lut 21@10:00 – 15:00
Lut
25
wt
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z uwzględnieniem pozycji prawnej i zadań wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
Lut 25@10:00 – 15:00