Szkolenia

Sty
21
pon

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Sty 21@10:00 – 15:00

Sty
22
wt

Rozliczanie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

Sty 22@10:00 – 15:00

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami – postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Sty 22@10:00 – 15:00

Sty
25
pt

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Sty 25@10:00 – 15:00

Pracownik socjalny – towarzysz czy urzędnik. Podejście praktyczne.

Sty 25@10:00 – 15:00

Sty
28
pon

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Sty 28@10:00 – 15:00

Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018 w jednostkach oświatowych po zmianach przepisów prawa

Sty 28@10:00 – 15:00

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego

Sty 28@10:00 – 15:00

(Warszawa) Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE

Sty 28@10:30 – 15:30

Sty
31
czw

Promocja miejsc, atrakcji turystycznych i wydarzeń w Social Media

Sty 31@10:00 – 15:00

Lut
1
pt

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym

Lut 1@10:00 – 15:00

Lut
4
pon

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wraz z omówieniem nowelizacji ustawy

Lut 4@10:00 – 15:00

Rachunki bankowe w podzielonej płatności – rachunek/rachunki VAT – zasady prowadzenia rozliczeń wydatków i dochodów budżetowych oraz środków na rachunkach dochodów własnych

Lut 4@10:00 – 15:00

Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika

Lut 4@10:00 – 15:00

Lut
6
śr

Karta Dużej Rodziny – bieżące problemy i praktyczne rozwiązania

Lut 6@10:00 – 15:00

Lut
7
czw

Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wg stanu na 1.01. 2019 r.

Lut 7@10:00 – 15:00

Lut
14
czw

Ocena skuteczności kampanii promocyjnych. Podstawowe narzędzia i wskaźniki

Lut 14@10:00 – 15:00

Zasady prowadzenia ewidencji mienia komunalnego (gminnego i powiatowego) w wymiarze analitycznym i finansowo-księgowym

Lut 14@10:00 – 15:00

Lut
15
pt

Zasady postępowania ze zbędnymi, zużytymi i uszkodzonymi rzeczowymi składnikami majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie samorządowych jednostek sektora finansów publicznych

Lut 15@10:00 – 15:00

Lut
18
pon

Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Lut 18@10:00 – 15:00

Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nowa ewidencja czasu pracy w 2019 r. – warsztaty praktyczne

Lut 18@10:00 – 15:00

Szkolenia to jeden z czterech głównych obszarów naszych działań

DOŚWIADCZENIE

Mamy już 28 lat doświadczenia w organizowaniu szkoleń. W tym czasie przeszkoliliśmy już 1 500 000 osób i dobrze poznaliśmy potrzeby uczestników. Nasze szkolenia są nastawione na zdobywanie konkretnych umiejętności, przydatnych w prawdziwym życiu i pracy. Jesteśmy także członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

PRAKTYCZNA WIEDZA

Nasze szkolenia prowadzą wyłącznie eksperci i wieloletni praktycy. Zadbają oni, aby zdobywana przez uczestników wiedza była użyteczna i jak najsilniej związana z ich codzienną pracą. Proponujemy cały wachlarz szkoleń z dziedzin takich, jak: prawo, finanse, kodeks postępowania administracyjnego czy fundusze europejskie. Aktualność poruszanych tematów jest dla nas absolutnym priorytetem.

WYGODA

Staramy się proponować szkolenia w odpowiedzi na Państwa bieżące potrzeby i jak najbardziej dostosować je do indywidualnych wymagań. Dlatego oprócz szkoleń otwartych organizujemy również szkolenia zamknięte – w terminie i miejscu dla Państwa dogodnym, z możliwością ustalenia zakresu poruszanych na nim zagadnień.

Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych – KALENDARZ

 

Więcej informacji:

Jakub Porządny Joanna Zielińska
Koordynator szkoleń Specjalista ds szkoleń
j.porzadny@gdansk.frdl.pl j.zielinska@gdansk.frdl.pl
58 308 47 73 / 500 112 543 58 308 47 72 / 509 498 613

 

Szkolenia odbywają się w centrum Gdańska.