Szkolenia

Wrz
26
czw
Elektromobilność i paliwa alternatywne – prawa, obowiązki oraz korzyści dla samorządów
Wrz 26@10:00 – 15:00
Wrz
27
pt
Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady – aktualne przepisy i standardy
Wrz 27@10:00 – 15:00
Paź
2
śr
Zakres i wykorzystanie w geodezji i kartografii przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
Paź 2@10:00 – 15:00
Paź
3
czw
Nadzór i wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób taksówką
Paź 3@10:00 – 15:00
Paź
7
pon
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej
Paź 7@10:00 – 15:00
Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji rady dla tych spraw
Paź 7@10:00 – 15:00
Sprawozdawczość Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za III kwartał 2019r.
Paź 7@10:00 – 15:00
Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów
Paź 7@10:00 – 15:00
Paź
9
śr
Kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
Paź 9@10:00 – 15:00
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Paź 9@10:00 – 15:00
Paź
10
czw
Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
Paź 10@10:00 – 15:00
Paź
14
pon
“Podzielona płatność” –obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 01.11.2019 r.
Paź 14@10:00 – 15:00
Paź
17
czw
Wizerunek urzędu – jak skutecznie promować urząd w najbliższym otoczeniu i jak komunikować się z mieszkańcami?
Paź 17@10:00 – 15:00
Paź
18
pt
Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy – szkole oraz identyfikacja zagrożeń terrorystycznych
Paź 18@10:00 – 15:00
Paź
21
pon
Aspekty finansowe projektów, w tym zmiany w Wytycznych kwalifikowania wydatków i w rozporządzeniu ogólnym
Paź 21@10:00 – 15:00
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i innych obowiązkach płatnika w roku 2019
Paź 21@10:00 – 15:00
Paź
23
śr
Odpowiedzialność, weryfikacja i nadzór samorządu nad poprawnością danych w Zmodernizowanym SIO a naliczenie i podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok – warsztaty
Paź 23@10:00 – 15:00
Paź
24
czw
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami kodeksu prawa administracyjnego i Prawa wodnego
Paź 24@10:00 – 15:00
Paź
28
pon
Prawo pracy w 2019 roku z uwzględnieniem wrześniowej nowelizacji kodeksu pracy
Paź 28@10:00 – 15:00
Paź
29
wt
Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i podstawy finansów publicznych dla radnych jednostki samorządu terytorialnego
Paź 29@10:00 – 15:00
Paź
30
śr
Zasady prowadzenia ewidencji majątku jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) ze szczególnymi uwzględnieniem mienia komunalnego (gruntów, budynków) w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym w 2019 r.
Paź 30@10:00 – 15:00
Lis
4
pon
Obowiązkowy split payment w podatku VAT po wakacjach – mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach placówek oświatowych
Lis 4@10:00 – 15:00

Szkolenia to jeden z czterech głównych obszarów naszych działań

DOŚWIADCZENIE

Mamy już 30 lat doświadczenia w organizowaniu szkoleń. W tym czasie przeszkoliliśmy już 1 700 000 osób i dobrze poznaliśmy potrzeby uczestników. Nasze szkolenia są nastawione na zdobywanie konkretnych umiejętności, przydatnych w prawdziwym życiu i pracy. Jesteśmy także członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

PRAKTYCZNA WIEDZA

Nasze szkolenia prowadzą wyłącznie eksperci i wieloletni praktycy. Zadbają oni, aby zdobywana przez uczestników wiedza była użyteczna i jak najsilniej związana z ich codzienną pracą. Proponujemy cały wachlarz szkoleń z dziedzin takich, jak: prawo, finanse, kodeks postępowania administracyjnego czy fundusze europejskie. Aktualność poruszanych tematów jest dla nas absolutnym priorytetem.

WYGODA

Staramy się proponować szkolenia w odpowiedzi na Państwa bieżące potrzeby i jak najbardziej dostosować je do indywidualnych wymagań. Dlatego oprócz szkoleń otwartych organizujemy również szkolenia zamknięte – w terminie i miejscu dla Państwa dogodnym, z możliwością ustalenia zakresu poruszanych na nim zagadnień.

Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych – KALENDARZ