SZKOLENIA DLA RADNYCH
W KADENCJI 2018-2023

 

W odpowiedzi na bieżące potrzeby, przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych dedykowanych obecnym jak i nowo wybranym radnym oraz pracownikom biur rady.

 

Aktualna lista szkoleń otwartych
(realizowane w Gdańsku na które zapraszamy wszystkich chętnych):

6 kwietnia – [Webinarium] Oświadczenia majątkowe w praktyce JST 

16 kwietnia – [Webinarium] Praca Rady i Biura Rady w sytuacji kryzysowej – w tym w sytuacji zagrożenia epidemicznego

21 kwietnia – Komisja skarg, wniosków i petycji – zakres działania, procedury, dokumenty

14 maj – Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Oferta szkoleń zamkniętych
(realizowane na Państwa potrzebę i w miejscu przez Państwa wskazanym)

Przykładowe tematy szkoleń:

 • ABC Radnego
 • Etyka a funkcja radnego. Zapobieganie konfliktom interesów. Przeciwdziałanie korupcji.
 • Radny jako głos społeczności lokalnej.
 • Statut jednostki samorządu terytorialnego oraz statuty jednostek pomocniczych gminy.
 • Efektywna współpraca rady gminy z biurem rady oraz organem wykonawczym.
 • Sztuka prowadzenia zebrań i profesjonalnych wystąpień publicznych. Sprawna komunikacja w radzie.
 • Dostęp do informacji publicznej.
 • Nadzór nad samorządem i kontrola jego działalności.
 • Finanse publiczne gminy w świetle obowiązującego prawa.
 • Fundusz sołecki.
 • Współpraca finansowa i pozafinansowa samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 

Dlaczego warto skorzystać?