SZKOLENIA DLA RADNYCH
W KADENCJI 2018-2023

 

W odpowiedzi na bieżące potrzeby, przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych dedykowanych obecnym jak i nowo wybranym radnym oraz pracownikom biur rady.

 

Aktualna lista szkoleń otwartych
(realizowane w Gdańsku na które zapraszamy wszystkich chętnych):

29 sierpnia – Statuty gmin, miast, powiatów – tworzenie i procedura opracowania

10 września – Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2019 roku?!

27 września – Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady – aktualne przepisy i standardy

7 października – Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji rady dla tych spraw

8 października – ABC Radnego

29 października – Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i podstawy finansów publicznych dla radnych jednostki samorządu terytorialnego

Oferta szkoleń zamkniętych
(realizowane na Państwa potrzebę i w miejscu przez Państwa wskazanym):

 • ABC Radnego
 • Etyka a funkcja radnego. Zapobieganie konfliktom interesów. Przeciwdziałanie korupcji.
 • Radny jako głos społeczności lokalnej.
 • Statut jednostki samorządu terytorialnego oraz statuty jednostek pomocniczych gminy.
 • Efektywna współpraca rady gminy z biurem rady oraz organem wykonawczym.
 • Sztuka prowadzenia zebrań i profesjonalnych wystąpień publicznych. Sprawna komunikacja w radzie.
 • Dostęp do informacji publicznej.
 • Nadzór nad samorządem i kontrola jego działalności.
 • Finanse publiczne gminy w świetle obowiązującego prawa.
 • Fundusz sołecki.
 • Współpraca finansowa i pozafinansowa samorządu z organizacjami pozarządowymi.