Streetworking jako uzupełnienie istniejącego systemu pomocy

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 27.08.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 13 sierpnia)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem, członkiem kadry kierowniczej OPS lub NGO.

To dzięki szkoleniu:
• Zapoznasz się z możliwościami wsparcia istniejących systemów pomocy metodami pracy outreach a zwłaszcza streetworkingu.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Absolwent Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku pedagogika-resocjalizacja, do 2010 roku pracownik socjalny sekcji d.s. osób bezdomnych w MOPR w Słupsku. Streetworker i koordynator streetworkerów. Od 2001 roku ściśle współpracuje z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku. Brał udział w wypracowaniu standardów placówek dla osób bezdomnych. Współautor e-przewodnika streetworkingu opracowanego w ramach projektu Agenda Bezdomności.

Program:

  1. Czym są systemy pracy outreach (praca poza): streetworking, asystowanie, animacja lokalna, pedagogika ulicy.
  2. Grupy docelowe.
  3. Zalety i wady streetworkingu.
  4. Metodyka pracy streetwrkera.
  5. Streetworking a praca socjalna.
  6. Umiejscowienie wykonywania streetworkingu, OPS czy NGO s?
  7. Dobre praktyki.
  8. Dyskusja.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.