Samorządowa dziesiątka

Pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory odbyły się 4 czerwca 1989 roku. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym opozycja demokratyczna uzyskała realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te zapoczątkowały przemiany polityczne i gospodarcze dzięki którym Polska stała się Państwem w pełni niepodległym.

Samorząd terytorialny powstał w 1990 na bazie ustawy samorządowej opracowanej przez zespół ekspertów pod kierownictwem profesora Jerzego Regulskiego. Reforma Samorządowa jest jedną z najskuteczniej przeprowadzonych reform po 1990 roku.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała w 1989 roku. Założył ją profesor Jerzy Regulski – inicjator i współrealizator odbudowy samorządu terytorialnego w Polsce. Głównym celem działania fundacji jest wspieranie rozwoju samorządności w Polsce.

Bieg Westerplatte jest najstarszą imprezą biegową w Polsce. Zainicjował go w 1962 Jerzy Gebert, dziennikarz sportowy Radia Gdańsk. Rozgrywany jest corocznie we wrześniu na dystansie 10 km. Ma na celu uczczenie pamięci wydarzeń Września 1939. Organizatorami są Radio Gdańsk oraz Gdański Ośrodek Sportu.

Rok 2019 jest szczególny ponieważ w tym roku:
– mija 30 lat od wyborów 4 czerwca 1989 roku,
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej obchodzi 30 lecie działania,
– Bieg Westerplatte odbędzie się po raz 31 od wyborów 4 czerwca 1989 roku,
– samorząd terytorialny obchodzi 29 lecie istnienia i jest w przededniu 30 lecia,
Dlatego też dzięki współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu organizujemy dodatkową kategorię w Biegu Westerplatte dla pracowników samorządowych oraz pracowników FRDL pod nazwą “Samorządowa Dziesiątka“.

Nagradzamy
1. Najszybszego pracownika samorządowego w kategorii kobiet i mężczyzn,
2. Najszybszy samorząd terytorialny (suma najlepszego czasu kobiety i mężczyzny z danego samorządu),
3. Najszybszy ośrodek regionalny FRDL (suma najlepszego czasu kobiety i mężczyzny z danego ośrodka FRDL).
Niezależnie od tych kategorii uczestnicy są klasyfikowani w ogólnych kategoriach biegu wiec jest szansa na dodatkowe nagrody.

Rejestracja uczestników biegu rozpocznie się w maju na stronie www.biegwesterplatte.pl.
Gorąco zapraszamy wszystkich pracowników samorządu terytorialnego, radnych oraz pracowników FRDL do udziału w Biegu Westerplatte w kategorii “Samorządowa Dziesiątka“.
Pamiętajcie o zgłoszeniu co najmniej jednej kobiety i mężczyzny aby być sklasyfikowanym jako zespół :-).

Regulamin biegu.

Zaproszenie