Rozliczanie kosztów dostawy ciepła i wody w budynkach wielolokalowych

Cele i korzyści

Zapoznanie się z podstawami prawnymi regulującymi zasady rozliczania kosztów mediów, zapoznanie z metodami rozliczania kosztów, przedstawienie problemów występujących w rozliczaniu mediów, omówienie metod rozliczania oraz poprawności zapisów w regulaminie. Słuchacze otrzymują wiele dokumentów, w tym opisu metod, interpretacji prawnych oraz dostęp do aplikacji w której przedstawiono rozliczenie na przykładowej nieruchomości z uwzględnieniem problemów i ich rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Program

Panel 1
Źródła energii.

1. Rodzaje mediów.
2. Źródła energii.
3. Zapotrzebowanie energetyczne energii odnawialnej.
4. Główne odnawialne źródła w Polsce.
5. Energia odnawialna.
6. Odnawialne źródła energii.
7. Energia wiatru.
8. Strefy wiatru.
9. Energia solarna.
10. Opłacalność instalacji solarnej.
11. Fotovoltaika.
12. Energia wody.
13. Energia geotermalna.
14. Warunki geotermalne w Polsce.
15. Zalety i wady energii geotermalnej.
16. Energia biomasy.
17. Woda, ścieki.
18. Rodzaje ścieków.
19. Ścieki z budynków mieszkalnych.
Ceny mediów w Polsce.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administratorzy budynków wielolokalowych, użytkowych i publicznych. Kierownicy średniego szczebla w branży nieruchomości. Członkowie wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni mieszkaniowych, budownictwa społecznego i komunalnego. Kadry zajmujące się rozliczeniem kosztów niezależnych od właściciela.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Collegium Varsoviense. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Były dyrektor zarządzający jednego z TBS w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów. Autor publikacji pt.: „Algorytm rozliczania mediów”, „Poradnik administratora nieruchomości”. Autor oprogramowania „MEDIATOR” do rozliczania mediów. Biegły sądowy d.s. zarządzania nieruchomościami i rozliczenia kosztów dostawy ciepła i wody dla obiektów budowlanych, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autor dwutomowego Poradnika administratora nieruchomości oraz wielu programów komputerowych wspomagających administrowanie nieruchomościami.

zwiń
rozwiń