Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

Cele i korzyści

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Finansowanie z budżetu państwa:
  1. Finansowanie za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej:
   1. Finansowanie jednostek należących do KSRG.
   2. Dotacja MSWiA.
   3. Środki z ubezpieczeń od ognia.
   4. Program modernizacji służb mundurowych.
   5. Fundusz Sprawiedliwości.
   6. Odszkodowania.
   7. Rekompensata za utratę zdrowia.
   8. Przekazywanie sprzętu.
   9. Szkolenie członków OSP.
   10. Zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania.
  2. Finansowanie za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska.
 2. Finansowanie z budżetu samorządu terytorialnego:
  1. Zasady finansowania.
  2. Mienie komunalne a własność OSP.
  3. Klasyfikacja budżetowa wydatków na OSP.
  4. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej.
  5. Utrzymanie remizy.
  6. Bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej.
  7. Ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej.
  8. Koszy okresowych badań lekarskich.
  9. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej.
  10. Dotacje (Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej).
  11. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
  12. Odszkodowania.
  13. Renty.
  14. Rekompensata za utratę zdrowia.
  15. Zatrudnianie kierowców – konserwatorów.
  16. Wyżywienie podczas długotrwałych działań ratowniczych.
  17. Nowa dotacja na krzewienie edukacji i sportu.
 3. Finansowanie z własnych środków:
  1. Środki statutowe.
  2. Działalność gospodarcza.
  3. Odpłatne wykorzystywanie mienia do społecznie użytecznych celów.
 4. Inne źródła finansowania:
  1. Zbiórki publiczne.
  2. Pożyczki, kredyty.
  3. Finansowanie OSP z Funduszy Europejskich 2014-2020.
  4. Jednorazowa sprzedaż alkoholu przez OSP.
  5. Przekazywanie sprzętu.
 5. Finansowanie z własnych środków:
  1. Środki statutowe.
  2. Działalność gospodarcza.
  3. Odpłatne wykorzystywanie mienia do społecznie użytecznych celów.
 6. Inne źródła finansowania:
  1. Zbiórki publiczne.
  2. Pożyczki, kredyty.
  3. Finansowanie OSP z Funduszy Europejskich 2014-2020.
  4. Jednorazowa sprzedaż alkoholu przez OSP.
  5. Przekazywanie sprzętu.
 7. Wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
zwiń
rozwiń
Szkolenie skierowane do:
 • pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw obsługujących Ochotnicze Straże Pożarne,
 • komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzących sprawy OSP,
 • pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych,
 • członków zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
 • prawników zainteresowanych prawem ochrony przeciwpożarowej,
 • wszystkich zainteresowanych prawem ochrony przeciwpożarowej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Wykładowca prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005–2009), autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2, Gdańsk 2012, Gdańsk 2014; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013; wyd. 2, Gdańsk 2018, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2020. Publikuje na łamach pism „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, w portalach Remiza.com.pl, Strażacki.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

zwiń
rozwiń