Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku dostosował ofertę szkoleń pod instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu Pracy stwarzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości 80%.

Warunki
Pomoc Funduszu Pracy obejmuje nie tylko pracowników sektora prywatnego ale również Administrację Publiczną. 

Dofinansowanie
O środki z KFS mogą Państwo ubiegać się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie należy złożyć stosowny wniosek. Po akceptacji wniosku i spełnieniu wymaganych formalności pracodawca otrzymuje środki przeznaczone pod konkretne działanie doskonalące. Uwaga: wielkość środków przeznaczona na dany Powiat jest ograniczona.

Oferta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
W przypadku szkoleń (otwartych jak i zamkniętych) przygotujemy dla Państwa konkretną ofertę odpowiadającą zapotrzebowaniu jednostki. Po ustaleniu terminu i przygotowaniu programu szkolenia mogą Państwo aplikować o dofinansowanie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Pomożemy również w dostarczeniu niezbędnych dokumentacji (program szkoleń, wzór certyfikatów, zaświadczeń itp.).

Korzyści
W przypadku szkoleń zamkniętych możliwość dofinansowania kosztów jest adekwatna od ilości osób stanowiących grupę szkoleniową. Tym samym zachęcamy do szkolenia większych grup pracowników gdzie przy udziale środków KFS można obniżyć całkowity koszt szkolenia. Zachęcamy również do udziału w szkoleniach otwartych. Oferta FRDL przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem stwarza odpowiedni czas na aplikowanie o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W przypadku pytań i wątpliwości służymy pomocą.