Potencjał srebrnej generacji,
czyli seniorzy jako kapitał społeczny na rynku i w środowisku pracy

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 18.09.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 4 września)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem JST odpowiedzialnym za promocję, organizację wydarzeń kulturalnych.
• Pracownikiem sekretariatu, obsługi klienta.
• Pracownikiem jednostki pomocy społecznej.
• Przedstawicielem organizacji pozarządowej.
• Doradcą zawodowym.
• Pracownikiem urzędu pracy.
• Osobą zainteresowaną tematyką szkolenia.

To dzięki szkoleniu:
• Nazwiesz i uświadomisz sobie silne strony srebrnej generacji.
• Zapoznasz się ze specyfiką funkcjonowania seniorów w obszarze technologii oraz na rynku pracy.
• Zbudujesz wzajemną przestrzeń dialogu i porozumienia międzypokoleniowego.
• Podniesiesz kompetencje i wiedzę w obszarze komunikacji pomiędzy pokoleniami.
• Zrozumiesz charakter działania seniorów w środowisku pracy.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Trener, socjolog, doktor nauk humanistycznych, menadżer i nauczyciel akademicki z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym i zarządczym (szkolił m.in. menadżerów i przedsiębiorców, pracowników firm, pracowników administracji samorządowej, nauczycieli, rady pedagogiczne, uczestników akademii trzeciego wieku). Doświadczony ekspert w obszarach kultury organizacyjnej i komunikacji międzypokoleniowej, szeroko rozumianych kompetencji miękkich, autoprezentacji, work-life balance i work-flow. Aktywny promotor kompetencji społecznych w edukacji i biznesie.

Program:

 1. Srebrna generacja – charakterystyka pokolenia
  • Odrębna kultura
  • Kapitał społeczny
  • Senior na rynku pracy
  • Co motywuje i co demotywuje osoby 55+?
  • Jakie są główne wartości, którymi kierują się w życiu i pracy?
 2. Główne płaszczyzny konfliktu międzypokoleniowego w środowisku pracy
  • Rola merytokracji
  • Stosunek do sukcesu
  • Polskość jako „stan umysłu”
  • Rola przeszłości i stosunek do przyszłości
  • Kiedy i czy zrobić miejsce młodym?
 3. Kompetencje społeczeństwa sieciowego jako wyzwanie dla współczesnego seniora?
  • Jak srebrna generacja korzysta z technologii?
 4. Schematy poznawcze i ich rola w budowaniu stereotypów poszczególnych pokoleń
  • Samospełniające się proroctwo
  • Jak nasze oczekiwania stają się czyimiś ograniczeniami?
 5. Najczęstsze stereotypy związane z funkcjonowaniem seniorów
 6. Seniorzy jako kapitał społeczny i siła nabywcza
  • Przykłady samoorganizacji seniorów
  • Nisze rynkowe, wizerunek medialny, rozwój sektora usług
 7. Komunikacja ze srebrną generacją w środowisku zawodowym i nie tylko
  • Czy istnieje idealna strategia?
  • Język, uważność, empatia, samoświadomość
  • Informacja zwrotna
  • Onboarding czyli senior wkracza do nowego zespołu

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.