Ośrodki

Powstanie sieci Regionalnych Ośrodków FRDL wiązało się bezpośrednio z ideą i przebiegiem reformy samorządowej w Polsce. Oferta programowa Fundacji miała dotrzeć do jak najszerszych kręgów społeczeństwa, wspomagając rozwój samorządności lokalnej.

Najważniejszym celem Fundacji jest pomoc w budowaniu sprawnej administracji publicznej, wspieranej przez społeczności lokalne.
Sieć Regionalnych Ośrodków, silnie osadzonych w miejscowych środowiskach samorządowych, tworzy swoją ofertę w oparciu o lokalne potrzeby i badania prowadzone na szczeblu krajowym. Podstawową formą ich działań są szkolenia, doradztwo, fora branżowe i realizacja projektów w dziedzinach związanych z rozwojem samorządności.

BIAŁYSTOK
FRDL – Podlaskie Centrum
dyr. Marta Siemieniuk

ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel. (85) 732-17-88
frdl-pc@frdl.bialystok.pl
www.frdl.bialystok.pl

BYDGOSZCZ
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
dyr. Elżbieta Singer

ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel/fax 52 321 18 90, 52 321 18 92
info@bydgoszcz-frdl.pl
www.bydgoszcz-frdl.pl

GDAŃSK
FRDL – Ośrodek Regionalny w Gdańsku
dyr. Andrzej Banach

Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
tel. (58) 308 47 72
biuro@gdansk.frdl.pl
www.gdansk.frdl.pl

KATOWICE
FRDL-Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
im. Waleriana Pańki
dyr. Marcin Smala

ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel./fax (32) 253-84-09, 206-98-43, 259-86-73
biuro@okst.pl
www.okst.pl

KIELCE
FRDL – Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
dyr. Agnieszka Migoń

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
tel. (41) 343-00-38, 344-77-62
centrum@frdl.kielce.pl
www.frdl.kielce.pl

KRAKÓW
FRDL – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
dyr. Anna Łyżwa

ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
tel./fax: (12) 633-51-54, 634-16-70, 633-98-00
mistia@mistia.org.pl
www.mistia.org.pl

LUBLIN
FRDL – Regionalny Ośrodek w Lublinie
dyr. Natalia Gmurkowska

ul.1-go Maja 13, 20-410 Lublin
tel. (81) 532-64-40, 81-532-64-70
info@frdl.lublin.pl
www.frdl.lublin.pl

ŁÓDŹ
FRDL – Regionalne Centrum w Łodzi

ul. Rewolucji 1905r. 9, 90-273 Łódź
tel. (42) 632-63-19
biuro@frdl-lodz.pl
www.frdl-lodz.pl

OPOLE
FRDL – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
dyr. Magdalena Popławska

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel./fax: (77) 454-48-29, 453-68-25
biuro@opole.frdl.pl
www.opole.frdl.pl

RZESZÓW
Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
dyr. Anna Jagiełło

ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
tel/fax (17) 850 74 20, (17) 862 69 64
post@frdl.rzeszow.pl
www.frdl.rzeszow.pl

SZCZECIN
FRDL – Centrum Szkoleniowe w Szczecinie
dyr. Robert Żarkowski

ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin
tel. 72 530 23 16
centrum@frdl.szczecin.pl
www.frdl.szczecin.pl

WARSZAWA
FRDL – Centrum Mazowsze
dyr. Michał Wójcik

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel. 22 351 93 12
biuro@frdl.mazowsze.pl
www.frdl.mazowsze.pl

WROCŁAW
FRDL – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Biuro FRDL we Wrocławiu
dyr. Marcin Smala

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław
tel. (71) 372-41-21
biuro@okst.pl
www.okst.pl

ZIELONA GÓRA
FRDL – Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
dyr. Iwona Szablewska

ul. Al. Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra
tel. (68) 453 22 09
sekretariat@frdl.org
www.frdl.org

Pełna oferta programowa Fundacji dla poszczególnych województw dostępna jest na ogólnopolskiej stronie fundacji: strony internetowe Regionalnych Ośrodków.