Zapisz się online!

Ochrona danych osobowych w praktyce działania jednostek sektora publicznego

Miejsce: Gdańsk, centrum.
Termin: 23.03.2018 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 339,90 zł (przy zgłoszeniu do 9 marca)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem administracji publicznej uczestniczącym/ą w procesie przetwarzania danych osobowych w jednostce.
• Osobą odpowiedzialną za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych.
• Administratorem bezpieczeństwa informacji.
• Administratorem danych osobowych.

To dzięki szkoleniu:
• Zapoznasz się z wymogami prawnymi i organizacyjno – technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji.
• Nabędziesz wiedzę z praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, również w oparciu o wchodzące w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Prawnik, pracownik samorządowy, konsultant ds. ochrony danych osobowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach samorządowych; doskonale zorientowana w problematyce funkcjonowania podmiotów samorządowych podlegających ustawie o ochronie danych osobowych. Z pasją wykonuje swoją pracę i wykorzystuje doświadczenie uzyskane w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas uczestnictwa w pracach międzynarodowych instytucji zajmujących się ochroną danych osobowych i współpracy z rzecznikami ochrony danych zarówno w Europie, jak i na świecie przez przygotowywanie konferencji organów ochrony danych i wizyt GIODO o randze międzynarodowej, jak również prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w urzędach i instytucjach państwowych.

Program:

 1. Reforma ochrony danych osobowych – wpływ ujednolicenia przepisów na kraje UE i Polskę.
 2. Zakres ochrony danych osobowych – najważniejsze definicje zgodnie z RODO.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych według RODO.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. Przetwarzanie danych wrażliwych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników.
 7. Ochrona danych osobowych a monitoring.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą.
 9. Administrator danych osobowych.
 10. Inspektor ochrony danych – następca ABI.
 11. Organ nadzorczy (GIODO) – rola, zadania i uprawnienia.
 12. Tworzenie kodeksów postępowań w zakresie ochrony danych.
 13. Środki ochrony prawnej.
 14. Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych.
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne i projekt nowej ustawy dot. ochrony danych osobowych.

Zapisz się online!

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.