Obsługa sprawozdawczości w CAS
– sporządzanie sprawozdań, reguły, ocena zasobów pomocy społecznej (OZPS)

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 28.08.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 14 sierpnia)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem OPS, PCPR, ROPS lub WPS.

To dzięki szkoleniu:
• Poszerzysz wiedzę na temat sporządzania sprawozdawczości w Centralnej Aplikacji Statystycznej z obszaru pomocy społecznej.
• Poznasz najczęściej występujące problemy z sprawozdaniami i systemem CAS.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Wieloletni Administrator Wojewódzki SI POMOST, trener systemów informatycznych w pomocy społecznej i wykładowca UW i IRSS w Warszawie, wieloletni pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z sprawozdawczością, statystyką, badaniem jakości danych z pomocy społecznej.

Program:

 1. Wprowadzenie do CAS.
  • Obowiązki ustawowe, terminy sporządzania sprawozdań, ścieżka sprawozdawcza.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości resortowej w CAS.
  • Wypełnianie sprawozdań.
  • Weryfikacja poprawności sprawozdań, reguły.
  • Przekazanie sprawozdania, korekty sprawozdania.
  • Prezentacje sprawozdań.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości jednorazowej.
  • Powiadomienia o nowym sprawozdaniu.
  • Wypełnienie sprawozdania.
  • Zasilenie sprawozdania (ponowne zasilenie) wartościami automatycznie wyliczanymi WAW.
  • Korekty sprawozdania.
 4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
  • Terminy.
  • Budowa formularza.
  • Komórki zasilane.
  • Zapisywanie zmian w formularzu.
  • Kreator części opisowej, wstawianie tekstu, wykresów, porównań.
  • Porównanie jednostki na tle innych jednostek.
  • Sprawdzanie poprawności danych.
  • Omówienie najczęściej występujących problemów z formularzem.
  • Zmiany w formularzu na rok 2019.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.