oficjalne ogłoszenie II edycji ELoGE 4 marca 2020
zgłoszenie uczestnictwa do 30 września 2020*
badania w gminach do końca 2020**
samoocena JST do końca 2020**
weryfikacja samooceny przez Kapitułę styczeń–luty 2021***
ogłoszenie wyników marzec 2021****

W związku z epidemią i możliwymi zakłóceniami w pracach urzędów jst w najbliższych miesiącach:
* termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony z 27 marca na 30 września br.
** termin realizacji badań i samooceny JST został wydłużony kolejno z 29 maja br. i 26 czerwca br. do końca br.
*** termin weryfikacji samooceny został przeniesiony z lipca–sierpnia br. na styczeń–luty 2021,
**** termin ogłoszenia wyników został przełożony z września 2020 r. na marzec 2021 r.