1. Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do programu przez JST – najdalej do 30 lipca 2018;
  2. Wypełnienie ankiety przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędów – najdalej do 30 sierpnia 2018;
  3. Wypełnienie ankiety samooceny JST – najdalej do 10 września 2018;
  4. Podsumowanie badania i ogłoszenie wyników – do 25 września 2018;
  5. Wręczenie certyfikatów i statuetek – do połowy października 2018;