Informator

Bądź na bieżąco z naszymi szkoleniami, zapisz się na Informator:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa Instytucji (wymagane)

Obszary zainteresowania
archiwa
audyt i kontrola
budownictwo
finanse, rachunkowość, podatki
firmy prywatne
fundusze europejskie
kadry, prawo pracy
KPA, prawo administracyjne, organizacja urzędu
kultura, sport, turystyka
NGO
nadleśnictwa
nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne
obsługa pacjenta
ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej
ochrona środowiska, gospodarka komunalna, drogi
oświata
podatki
pomoc społeczna, zdrowie
promocja
płace
radni
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości
szkolenia miękkie
szpitale, zakłady opieki zdrowotnej
urzędy pracy
usc, sprawy obywatelskie
zamówienia publiczne
zlecanie zadań publicznych
Inne, jakie?

INFORMACJA
dotycząca przetwarzana danych osobowych w zakresie otrzymywania Informatora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: biuro@gdansk.frdl.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu otrzymywania przez Pana/Panią newslettera Administratora, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne informacje o działalności Administratora, w tym dotyczące konferencji lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez Administratora newslettera, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@gdansk.frdl.pl
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

(Zgoda na przetwarzanie danych, wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania przeze mnie newslettera Administratora - Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne informacje o działalności Administratora, w tym dotyczące konferencji lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora.

(Zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych w ramach newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.) przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.

(Zgoda na kontakt telefoniczny, wymagane)
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez e-mail) w celu otrzymywania newslettera Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, zawierającego informacje marketingowe dotyczące działalności Fundacji, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1907, z późn. zm.).

Aby zapisać się na Informator wypełnij powyższe dane i kliknij przycisk "Zapisz".