Bądź na bieżąco z naszymi szkoleniami, zapisz się na Informator

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: biuro@gdansk.frdl.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu otrzymywania przez Pana/Panią newslettera Administratora, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne informacje o działalności Administratora, w tym dotyczące konferencji lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez Administratora newslettera, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@gdansk.frdl.pl
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania przeze mnie newslettera Administratora - Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne informacje o działalności Administratora, w tym dotyczące konferencji lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych w ramach newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.) przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez e-mail) w celu otrzymywania newslettera Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, zawierającego informacje marketingowe dotyczące działalności Fundacji, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1907, z późn. zm.).