Komisja skarg, wniosków i petycji – zakres działania, procedury, dokumenty

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 7.11.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 25 października)

Jeśli jesteś:
• Radnym.
• Członkiem komisji skarg, wniosków i petycji.
• Pracownikiem samorządowym.
• Radcą prawnym obsługującym organy jednostek samorządu terytorialnego.

To dzięki szkoleniu:
• Usystematyzujesz wiedzę teoretyczną oraz nabędziesz i utrwalisz praktyczne kompetencje w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Był radnym I kadencji odrodzonego samorządu terytorialnego. Pracował, jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace nad reformą samorządową z 1999 r. W latach 2003-08 wicedyrektor i dyrektor Biura Listów i Skarg przekształconego w Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu. W latach 2009-2015 pracował w Rządowym Centrum Legislacji, jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego Prowadził zajęcia na aplikacji legislacyjnej i Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

Program:

 1. Skargi, wnioski i petycje jako odrębne instytucje prawne:
  • Przepisy ustawowe – różnice formalne i merytoryczne skarg, wniosków i petycji.
  • Przesłanki poprawnego identyfikowania skargi, wniosku i petycji jako podstawa ich właściwego rozpatrywania.
  • Skargi, wnioski i petycje a inne formy działalności kontrolnej radnych.
 2. Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji:
  • Właściwość komisji – jak rozstrzygnąć wątpliwości w świetle niejednoznacznych przepisów ustawowych.
  • Zakres rozpatrywania spraw we właściwości komisji – czy komisja może rozstrzygnąć sprawę ostatecznie.
 3. Zasady i tryb działania komisji:
  • Liczba członków i skład komisji – wymogi ustawowe i skutki ich niespełnienia.
  • Komisja skarg, wniosków i petycji a inne komisje organu stanowiącego, specyfika działania w zakresie posiedzeń, diet radnych i planów pracy.
  • Obrady, protokół posiedzenia i uchwały komisji – wymogi formalne, wzory dokumentów.
  • Komisja a urząd – obowiązki i zakres współpracy z urzędnikami.
  • Komisja w statucie – najczęściej popełniane błędy.
 4. Ochrona danych osobowych w pracy komisji:
  • Zakres ochrony danych autorów skarg, wniosków i petycji.
  • Zakres jawności obrad i dokumentów komisji.
  • Sposoby pseudonimizacji chronionych danych osobowych.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.