Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego

Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego przy FRDL Ośrodku Regionalnym w Gdańsku powstało we wrześniu 2002 roku. Zrzesza osoby piastujące stanowiska skarbników w jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz w miesiącu spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne, w którym jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z zakresu finansów publicznych. Na Forum systematycznie są zapraszani przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Raz do roku, zwykle we wrześniu, Forum organizuje dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie (od listopada 2017r):
Małgorzata Czarnecka, Gmina Smętowo Graniczne – Prezes Zarządu
Jadwiga Janicka, Powiat Słupski – Członek Zarządu
Andrzej Krzywiński, Gmina Osiek – Członek Zarządu
Sabina Spierewka, Gmina Skarszewy – Członek Zarządu
Jarosław Falkowsk, Gmina Kolbudy – Członek Zarządu

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Skarbników Samorządów WP wynosi 300 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Skarbników.

Pobierz: deklaracja

Pobierz: statut