Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku powstało we wrześniu 2002 r. Zrzesza osoby pełniące funkcję sekretarzy gmin i powiatów w województwie pomorskim.

Prace Forum przebiegają w formie kwartalnych, dwudniowych spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych, na które zapraszamy również– w miarę możliwości – przedstawicieli instytucji i urzędów centralnych.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Bogusław Suwara, UM Wejherowo– prezes zarządu
2. Jerzy Bełcik, UG Ostaszewo- zastępca prezesa
3. Grzegorz Zabrocki, UM Czersk – zastępca prezesa
4. Iwona Wójcik, UM w Słupsku – sekretarz zarządu
5. Jan Gajo, UM Miastko- rzecznik prasowy
6. Bożena Szczypior, UG Krokowa – członek zarządu
7. Jacek Sosnowski, UG Liniewo- członek zarządu

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Sekretarzy Samorządów WP wynosi 250 zł brutto i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Sekretarzy.

Pobierz: deklaracja

Pobierz: statut