Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy FRDL OR w Gdańsku powstało 3 października 2007r., tworząc grupę opartą wyłącznie na wspólnocie interesów samorządowych, niezależnie od sympatii politycznych.

Intencją działania Forum jest rozwiązywanie problemów, jakie wiążą się z pełnieniem funkcji przewodniczącego i pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązków i uprawnień rad.
Wynikiem prowadzonych na Forum dyskusji, są często stanowiska i wnioski w sprawach istotnych dla samorządów, które w następnej kolejności są kierowane do odpowiednich organów.
Forum zbiera się w cyklach kwartalnych, na dwudniowych spotkaniach szkoleniowo-dyskusyjnych, na które zapraszamy również przedstawicieli wojewody, marszałka oraz – w miarę możliwości – instytucji i urzędów centralnych.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Kazimierz Okrój, Reda – Prezes Zarządu,
2. Mariusz Wesołowski, Kwidzyn – Członek Zarządu
3. Jan Olech, Słupsk – Członek Zarządu
4. Leszek Burczyk, Zblewo – Członek Zarządu

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza wynosi 250 zł brutto i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Przewodniczących Rad.

Pobierz: deklaracja

Pobierz: statut