Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego przy FRDL OR w Gdańsku powstało 14 czerwca 2005 roku. Zrzesza kierowników i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego województwa pomorskiego.

Spotkania Forum odbywają się raz w kwartale, mając formę szkoleń, na które zapraszani są wybitni prawnicy i sędziowie; również przedstawiciele władz województwa, konsulatów państw obcych oraz – w miarę możliwości – instytucji i urzędów centralnych. Raz w roku organizowane jest szkolenie wyjazdowe.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Anna Behnke, Gmina Studzienice
2. Anna Reinowska, Gmina Przechlewo
3. Justyna Ohl, Gmina Kolbudy
 

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Pracowników USC WP wynosi 250 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników USC.