Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego Województwa Pomorskiego

Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego przy FRDL Ośrodku Regionalnym w Gdańsku powstało 14 czerwca 2005 roku. Zrzesza kierowników i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego województwa pomorskiego.

Spotkania Forum odbywają się raz na dwa miesiące, mając formę szkoleń, na które zapraszani są wybitni prawnicy i sędziowie; również przedstawiciele władz województwa, konsulatów państw obcych oraz – w miarę możliwości – instytucji i urzędów centralnych. Raz w roku organizowane jest dwudniowe szkolenie wyjazdowe.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Halina Buchholz, Gmina Damnica
2. Monika Dominiak, Gmina Miłoradz
3. Mirosława Gaffke, Gmina Miasto Lębork
4. Anna Reinowska, Gmina Przechlewo
5. Alicja Walkusz, Gmina Potęgowo

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Pracowników USC WP wynosi 250 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników USC.

Pobierz:
deklaracja
statut