Informacje

Pomorskie Forum Pracowników Sekretariatów powstało w 2021 roku.
Forum jest poświęcone aktualnym wyzwaniom stojącym przed samorządami w obszarze IT.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane średnio raz w kwartale szkolenia, na które zapraszani są specjaliści oraz niezależni eksperci z tematyki związanej z organizacją pracy sekretariatów.

Kwartalna opłata z tytułu przynależności do Pomorskiego Forum Pracowników Sekretariatów wynosi 300 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników związanych pracą sekretariatów JST.

Kontakt
Klaudia Susmarska
Koordynator ds. szkoleń i forów
tel . 58 308 47 21, 509 984 066
k.susmarska@gdansk.frdl.pl