Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego

Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku powstało 11 marca 2005 roku. Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim zajmujący się realizacją bądź nadzorem zadań oświatowych i edukacyjnych.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane średnio dwa razy w kwartale szkolenia, na które zapraszani są specjaliści oraz niezależni eksperci w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, prawnicy i instytucje zewnętrzne. Raz w roku organizowane jest dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Mirosław Döring z Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Lubichowie – prezes zarządu
2. Agnieszka Ringwelska z Urzędu Miejskiego w Miastku – wiceprezes zarządu
3. Irena Trojańczyk z Urzędu Gminy w Wicku – członek zarządu

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Oświaty Samorządowej WP wynosi 300 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Pracowników Oświaty.

Pobierz:
deklaracja
statut