Forum Koordynatorów Projektów – zawieszone

Forum Koordynatorów Projektów przy FRDL OR w Gdańsku powstało w sierpniu 2008 roku, z myślą o pracownikach JST województwa pomorskiego i jednostek podległych, odpowiedzialnych w swoich jednostkach za przygotowanie i realizację projektów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z dniem 1 stycznia 2014r. Zarząd i członkowie Forum Koordynatorów Projektów podjęli decyzję o zawieszeniu prac Forum, do czasu uruchomienia nowych źródeł finansowania na lata 2014 – 2020.