Pomorskie Forum Gospodarki Komunalnej powstało w 2019 roku.
Forum jest poświęcone aktualnym wyzwaniom stojącym przed samorządami w obszarze gospodarki komunalnej.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane średnio raz w kwartale szkolenia, na które zapraszani są specjaliści oraz niezależni eksperci. Raz w roku organizowane jest dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.

Kwartalna opłata z tytułu przynależności do Pomorskiego Forum Gospodarki Komunalnej wynosi 300 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników związanych tematyka gospodarki komunalnej.