Fora

Fora FRDL powstały jako płaszczyzna komunikacji i wymiany doświadczeń – odbiorcami są przede wszystkim pracownicy samorządu i przedstawiciele władz lokalnych. Forum stwarza możliwość, by systematycznie dzielić się swoją wiedzą, a także wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów. Fora odbywają się cyklicznie – raz lub dwa razy na kwartał.

Fora FRDL zapewniają:

  • pogłębienie i usystematyzowanie wiadomości pochodzących z różnych źródeł
  • wzajemną wymianę doświadczeń między jednostkami
  • dostęp do najlepszej bazy eksperckiej, skupionej wokół FRDL
  • wypracowywanie wspólnych inicjatyw, opinii i stanowisk
  • stały kontakt z organizacją kompleksowo wspierającą rozwój instytucji publicznych (fora, szkolenia, projekty, doradztwo, badania i diagnozy)

Nasze fora:

Zapraszamy!