Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych jest praktycznym narzędziem przydatnym zarówno w codziennym zarządzaniu gminą lub miastem, jak i w rozstrzyganiu trudnych dylematów społecznych i rozwojowych.

Poprzez badanie warunków życia i jakości usług publicznych chcemy przyczynić się do ograniczenia dwóch często spotykanych postaw, niezwykle szkodliwych dla kondycji polskiej samorządności:

  • postawy mieszkańców: Nie mam na nic wpływu – władza uważa, że wie lepiej, jak mi się żyje i czego mi potrzeba.
  • postawy władz samorządowych: Mieszkańcy mają tylko wymagania i krytykują, ale sami nie chcą uczestniczyć w sprawach publicznych.

Warto wykonać pierwszy ruch przełamujący szkodliwe stereotypy. Wyzwania rozwojowe stojące przed polskimi samorządami wymagają nie tylko poprawy kondycji ekonomicznej, ale także lepszego zrozumienia mechanizmów społecznych i budowania kapitału społecznego. Stawką w grze jest właśnie jakość życia i usług publicznych.

Badanie warunków życia jest narzędziem uniwersalnym i sprawdza się w gminach o różnej wielkości, zarówno w małych gminach wiejskich, jak i w miastach.

Sprawdź szczegóły i opinie!

Zakres prac/procedura badania wygląda następująco:

  • dostarczenie bazy danych mieszkańców
  • przygotowanie bazy do losowania próby reprezentatywnej
  • losowanie próby i dostarczenie listy adresów do badania
  • przygotowanie ankiet
  • ankietowanie mieszkańców i wprowadzenie danych z ankiet do bazy
  • przekrojowa analiza danych
  • przygotowanie raportu końcowego
  • prezentacja raportu końcowego