Szkolenia otwarte – Gospodarka komunalna, ochrona środowiska

Lut
10
pon
Zagospodarowanie wód opadowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej
Lut 10@10:00 – 15:00
Lut
28
pt
Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej)
Lut 28@10:00 – 15:00