Szkolenia otwarte – Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Lut
25
wt
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z uwzględnieniem pozycji prawnej i zadań wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (szkolenie potwierdzone)
Lut 25@10:00 – 15:00
Mechanizm podzielonej płatności w rozliczeniach jednostki budżetowej po zmianach przepisów prawa od 1 stycznia 2020 roku – rachunkowość oraz sprawozdawczość budżetowa (szkolenie potwierdzone)
Lut 25@10:00 – 15:00
Lut
27
czw
Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – zagadnienia praktyczne
Lut 27@10:00 – 15:00
Lut
28
pt
Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) (szkolenie potwierdzone)
Lut 28@10:00 – 15:00
Mar
2
pon
Rachunkowość podatków i opłat lokalnych w gminie – szkolenie dla pracowników rozpoczynających pracę w księgowości podatkowej
Mar 2@10:00 – 15:00
Mar
3
wt
Obsługa klienta w urzędzie zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Mar 3@10:00 – 15:00
Mar
4
śr
Ochrona danych osobowych – doświadczenia po wejściu w życie RODO
Mar 4@10:00 – 15:00
Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego i wotum zaufania dla organu wykonawczego po pierwszych doświadczeniach
Mar 4@10:00 – 15:00
Mar
6
pt
Dotacje oświatowe w 2020 roku. Zasady obliczania, udzielania i wykorzystania dotacji, w tym zasady wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne
Mar 6@10:00 – 15:00
Mar
9
pon
Zasady prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych (szkolenie potwierdzone)
Mar 9@10:00 – 15:00
Mar
11
śr
Skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie zebrania wspólnoty. Wszystko o zebraniach wspólnot mieszkaniowych, przygotowanie i prowadzenie zebrań oraz realizacja zadań postawionych na zebraniu
Mar 11@10:00 – 15:00
Zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło i inne)
Mar 11@10:00 – 15:00
Mar
13
pt
Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych
Mar 13@10:00 – 15:00
Prawo pracy w 2020 roku – ustawa o związkach zawodowych
Mar 13@10:00 – 15:00
Skutki braku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do 31 stycznia 2020 roku a nowe zasady wygaszania zezwoleń – jak prawidłowo zastosować sankcje ustawowe w praktyce organu zezwalającego
Mar 13@10:00 – 15:00
Mar
16
pon
Kodeks Postępowania Administracyjnego wraz z elementami redagowania pism administracyjnych
Mar 16@09:30 – 14:30
Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego? – Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
Mar 16@10:00 – 15:00
Mar
17
wt
Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli
Mar 17@10:00 – 15:00
Mar
20
pt
Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty)
Mar 20@09:00 – 14:00
40 euro, 70 euro oraz 100 euro, nowe odsetki, zmiana naliczania odsetek, nowe obowiązki z naliczaniu odsetek, nowe ulgi w ustawie o finansach publicznych 
i inne zmiany – praktyczne warsztaty
Mar 20@10:00 – 15:00
Mar
23
pon
Obsługa wspólna w samorządach – czyli CUW od strony praktycznej. Zadania, obowiązki, zakresy upoważnień i odpowiedzialność
Mar 23@10:00 – 15:00
Ubezwłasnowolnienia i majątek osoby przebywającej w DPS
Mar 23@10:00 – 15:00
Mar
26
czw
Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO.
Mar 26@10:00 – 15:00
Mar
27
pt
Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego – subiektywny przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych
Mar 27@10:00 – 15:00
Mar
30
pon
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie
Mar 30@10:00 – 15:00
Mar
31
wt
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej
Mar 31@10:00 – 15:00