Szkolenia otwarte – Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Lis
23
pt
Odnawialne źródła energii OZE, wymiana pieców oraz projekty wodno-kanalizacyjne – opodatkowanie i odliczanie VAT oraz VAT kwalifikowany
Lis 23@10:00 – 15:00
Lis
26
pon
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów.
Lis 26@10:00 – 15:00
Lis
28
śr
Obsługa sprawozdawczości w CAS – sporządzanie sprawozdań, reguły, ocena zasobów pomocy społecznej (OZPS)
Lis 28@10:00 – 15:00
Lis
29
czw
Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej – najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo
Lis 29@10:00 – 15:00
Lis
30
pt
(Koszalin) Tworzenie projektów uchwał i zarządzeń oraz ich tekstów jednolitych
Lis 30@10:00 – 15:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów
Lis 30@10:00 – 15:00
Gru
3
pon
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej
Gru 3@10:00 – 15:00
Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego?
Gru 3@10:00 – 15:00
Radzenie sobie z klientem używającym gróźb w stosunku do urzędnika
Gru 3@10:00 – 15:00
Gru
4
wt
(Koszalin) Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku w jednostkach i zakładach budżetowych po zmianach przepisów prawa
Gru 4@10:00 – 15:00
Zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni – ujęcie prawne
Gru 4@10:00 – 15:00
Gru
5
śr
(Koszalin) Nowe zasady pisania programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 oraz nowa organizacja pracy komisji po wyborach
Gru 5@10:00 – 15:00
Gru
7
pt
Nowa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Gru 7@10:00 – 15:00
Gru
10
pon
Organizacja i finansowanie dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych, do szkół po zmianach wprowadzonych Ustawą Prawo Oświatowe
Gru 10@10:00 – 15:00
Gru
12
śr
(Koszalin) Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian – aspekty praktyczne
Gru 12@09:30 – 14:30
(Koszalin) Rozliczanie dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe udzielonej w 2018 roku
Gru 12@09:30 – 14:30
Gru
13
czw
ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy
Gru 13@10:00 – 15:00
Dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym – egzekucja administracyjna
Gru 13@10:00 – 15:00
Wybrane nowości w regulacjach prawnych zaprojektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2019 rok
Gru 13@10:00 – 15:00
Gru
17
pon
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku
Gru 17@10:00 – 15:00