Szkolenia otwarte – Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Sie
26
pon

Kontrola zarządcza i zarządzenie ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego – procedury, praktyczne narzędzia, mechanizmy kontroli (szkolenie potwierdzone)

Sie 26@10:00 – 15:00

Sie
27
wt

Cyberbezpieczeństwo – fałszywe alarmy bombowe i konta bankowe

Sie 27@10:00 – 15:00

Streetworking jako uzupełnienie istniejącego systemu pomocy

Sie 27@10:00 – 15:00

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Sie 27@10:00 – 15:00

Sie
28
śr

Kodeks Postępowania Administracyjnego – z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – aspekty praktyczne

Sie 28@10:00 – 15:00

Obsługa sprawozdawczości w CAS – sporządzanie sprawozdań, reguły, ocena zasobów pomocy społecznej (OZPS)

Sie 28@10:00 – 15:00

Sie
29
czw

Statuty gmin, miast, powiatów – tworzenie i procedura opracowania

Sie 29@10:00 – 15:00

Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie

Sie 29@10:00 – 15:00

VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa i planowanych zmian w przepisach

Sie 29@10:00 – 15:00

Sie
30
pt

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Letnie warsztaty praktyczne. (KOSZALIN)

Sie 30@09:00 – 14:00

Wrz
3
wt

Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO (szkolenie potwierdzone)

Wrz 3@10:00 – 15:00

Wrz
6
pt

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Omówienie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów

Wrz 6@10:00 – 15:00

Wrz
11
śr

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE z wykorzystaniem systemu SL2014 w 2019 r.

Wrz 11@10:00 – 15:00

Wrz
16
pon

Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -… w świetle zmian ustawy o finansach publicznych

Wrz 16@10:00 – 15:00

Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów Karty Nauczyciela z uwzględnieniem najnowszych zmian

Wrz 16@10:00 – 15:00

Wrz
17
wt

Kurs: Redagowanie tekstów urzędowych i skuteczna komunikacja w administracji

Wrz 17@10:00 – Wrz 18@15:00

Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Wrz 17@10:00 – 15:00

Wrz
18
śr

Potencjał srebrnej generacji, czyli seniorzy jako kapitał społeczny na rynku i w środowisku pracy

Wrz 18@10:00 – 15:00

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

Wrz 18@10:00 – 15:00

Wrz
20
pt

Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych

Wrz 20@10:00 – 15:00

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań

Wrz 20@10:00 – 15:00

Wrz
26
czw

Elektromobilność i paliwa alternatywne – prawa, obowiązki oraz korzyści dla samorządów

Wrz 26@10:00 – 15:00

Wrz
27
pt

Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady – aktualne przepisy i standardy

Wrz 27@10:00 – 15:00

Paź
2
śr

Zakres i wykorzystanie w geodezji i kartografii przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego

Paź 2@10:00 – 15:00

Paź
4
pt

Obowiązkowy Split Payment w podatku VAT po wakacjach – mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach instytucji kultury

Paź 4@10:00 – 15:00

Paź
7
pon

Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji rady dla tych spraw

Paź 7@10:00 – 15:00

Sprawozdawczość Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za III kwartał 2019r.

Paź 7@10:00 – 15:00

Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów

Paź 7@10:00 – 15:00

Paź
9
śr

Kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Paź 9@10:00 – 15:00

Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Paź 9@10:00 – 15:00

Paź
14
pon

Nowe Prawo Budowlane czyli planowane zmiany w Prawie budowlanym w roku 2019

Paź 14@10:00 – 15:00

“Podzielona płatność” –obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 01.11.2019 r.

Paź 14@10:00 – 15:00

Paź
18
pt

Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy – szkole oraz identyfikacja zagrożeń terrorystycznych

Paź 18@10:00 – 15:00