Szkolenia otwarte – Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo

Sty
21
pon

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Sty 21@10:00 – 15:00

Sty
25
pt

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Sty 25@10:00 – 15:00

Lut
4
pon

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wraz z omówieniem nowelizacji ustawy

Lut 4@10:00 – 15:00

Lut
22
pt

Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych

Lut 22@10:00 – 15:00

Lut
26
wt

Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Lut 26@10:00 – 15:00