Szkolenia otwarte – Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo

Paź
2
śr
Zakres i wykorzystanie w geodezji i kartografii przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
Paź 2@10:00 – 15:00
Paź
4
pt
Obowiązkowy Split Payment w podatku VAT po wakacjach – mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach instytucji kultury
Paź 4@10:00 – 15:00
Paź
24
czw
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami kodeksu prawa administracyjnego i Prawa wodnego
Paź 24@10:00 – 15:00
Paź
30
śr
Zasady prowadzenia ewidencji majątku jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) ze szczególnymi uwzględnieniem mienia komunalnego (gruntów, budynków) w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym w 2019 r.
Paź 30@10:00 – 15:00