Szkolenia otwarte – Kultura, sport, NGOs, promocja

Lis
22
pt
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Lis 22@10:00 – 15:00