Calendar

Sie
26
pon
Kontrola zarządcza i zarządzenie ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego – procedury, praktyczne narzędzia, mechanizmy kontroli (szkolenie potwierdzone)
Sie 26@10:00 – 15:00
Sie
27
wt
Cyberbezpieczeństwo – fałszywe alarmy bombowe i konta bankowe
Sie 27@10:00 – 15:00
Streetworking jako uzupełnienie istniejącego systemu pomocy
Sie 27@10:00 – 15:00
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
Sie 27@10:00 – 15:00
Sie
28
śr
Kodeks Postępowania Administracyjnego – z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – aspekty praktyczne
Sie 28@10:00 – 15:00
Obsługa sprawozdawczości w CAS – sporządzanie sprawozdań, reguły, ocena zasobów pomocy społecznej (OZPS)
Sie 28@10:00 – 15:00
Sie
29
czw
Statuty gmin, miast, powiatów – tworzenie i procedura opracowania
Sie 29@10:00 – 15:00
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie
Sie 29@10:00 – 15:00
VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa i planowanych zmian w przepisach
Sie 29@10:00 – 15:00
Sie
30
pt
Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Letnie warsztaty praktyczne. (KOSZALIN)
Sie 30@09:00 – 14:00
Wrz
3
wt
Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO (szkolenie potwierdzone)
Wrz 3@10:00 – 15:00
Wrz
6
pt
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Omówienie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów
Wrz 6@10:00 – 15:00
Wrz
11
śr
Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE z wykorzystaniem systemu SL2014 w 2019 r.
Wrz 11@10:00 – 15:00
Wrz
12
czw
Zasady stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego
Wrz 12@10:00 – 15:00
Wrz
16
pon
Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -… w świetle zmian ustawy o finansach publicznych
Wrz 16@10:00 – 15:00
Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów Karty Nauczyciela z uwzględnieniem najnowszych zmian
Wrz 16@10:00 – 15:00
Wrz
17
wt
Kurs: Redagowanie tekstów urzędowych i skuteczna komunikacja w administracji
Wrz 17@10:00 – Wrz 18@15:00
Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Wrz 17@10:00 – 15:00
Wrz
18
śr
Potencjał srebrnej generacji, czyli seniorzy jako kapitał społeczny na rynku i w środowisku pracy
Wrz 18@10:00 – 15:00
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
Wrz 18@10:00 – 15:00
Wrz
20
pt
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Wrz 20@10:00 – 15:00
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań
Wrz 20@10:00 – 15:00
Wrz
23
pon
RODO w archiwum zakładowym w praktyce administracji publicznej
Wrz 23@10:00 – 15:00
Wrz
26
czw
Elektromobilność i paliwa alternatywne – prawa, obowiązki oraz korzyści dla samorządów
Wrz 26@10:00 – 15:00
Wrz
27
pt
Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady – aktualne przepisy i standardy
Wrz 27@10:00 – 15:00
Paź
2
śr
Zakres i wykorzystanie w geodezji i kartografii przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
Paź 2@10:00 – 15:00
Paź
4
pt
Obowiązkowy Split Payment w podatku VAT po wakacjach – mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach instytucji kultury
Paź 4@10:00 – 15:00
Paź
7
pon
Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji rady dla tych spraw
Paź 7@10:00 – 15:00
Sprawozdawczość Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za III kwartał 2019r.
Paź 7@10:00 – 15:00
Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów
Paź 7@10:00 – 15:00
Paź
9
śr
Kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
Paź 9@10:00 – 15:00
Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
Paź 9@10:00 – 15:00
Paź
14
pon
Nowe Prawo Budowlane czyli planowane zmiany w Prawie budowlanym w roku 2019
Paź 14@10:00 – 15:00
“Podzielona płatność” –obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 01.11.2019 r.
Paź 14@10:00 – 15:00
Paź
18
pt
Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy – szkole oraz identyfikacja zagrożeń terrorystycznych
Paź 18@10:00 – 15:00