Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i podstawy finansów publicznych dla radnych jednostki samorządu terytorialnego

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 29.10.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 15 października)

Jeśli jesteś:
• Radnym.
• Osobą zainteresowaną tematem.

To dzięki szkoleniu:
• Podniesiesz i uporządkujesz wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej JST.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener zajęć dla organizacji pozarządowych. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Program:

 1. Finanse publiczne podstawowe pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych.
 2. Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
 3. Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg dochodów i wydatków.
 4. Budżet jednostki samorządu terytorialnego:
  • Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.
  • Konstrukcja uchwały budżetowej JST.
  • Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów JST w zakresie budżetu.
  • Warunki dla budżetu JST. Wskaźnik zadłużenia. Rezerwy.
  • Realizacja budżetu JST i jego zmiany.
  • Sprawozdawczość budżetowa.
 5. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST:
  • Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
  • Przedsięwzięcia w WPF – zasady planowania przedsięwzięć.
  • Prognoza spłaty długu jako element WPF.
  • Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
  • Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
  • Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
  • Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
  • Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
  • Sprawozdanie z realizacji WPF.
 6. Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.
 7. Sesja pytań i odpowiedzi.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.