Spotkanie Forum Skarbników

W dniu 28 stycznia 2020 roku w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie forum skarbników samorządów Województwa Pomorskiego. Tematem spotkania było zamknięcie ksiąg Rachunkowych 2019 r. Zaproszoną ekspertką była Pani Dorota Pudło-Żylińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UM Szczecin, specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych – rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Ekspertka omawiała temat zgodnie z programem, rzeczowo i ,,prosto” omawiając tematy rachunkowości. Padło wiele pytań, trwała polemika, dzięki której odpowiedziano na wiele pytań. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze co członkowie forum wyrazili przez pozytywne opinie.