Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie Pomorskiego forum Pomocy Społecznej. Zaproszoną ekspertką była pani Ewa – specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej. Spotkanie przebiegało w duchu forum czyli zdobywanie wiedzy pod okiem eksperta w towarzystwie merytorycznej polemiki. Zaplanowano kolejne spotkanie tym razem na termin13 lutego 2020 roku.