Spotkanie Forum Oświaty

W dniu 15 stycznia 2020 roku w Sopocie odbyło się spotkanie Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego. Przedmiotem spotkania były zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Spotkanie poprowadziła znakomita ekspertka Pani Lilianna Zientecka. Członkowie Forum gościli również naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Pana Rafała Kalkowskiego, który rzeczowo odnosił się do merytoryki oraz czynnie brał udział w dyskusji.

Wielu spośród członków forum zadawało pytania dotyczące indywidualnych stanów faktycznych w poszczególnych samorządach związanych z naliczaniem dotacji oświatowej, żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi co spotkało się z wielkim entuzjazmem i aprobatą osób zgromadzonych na Sali. Kolejne spotkanie forum zaplanowano na końcówkę listopada/ początek grudnia bieżącego roku.