Aktywni Obywatele ? Fundusz Regionalny – konsultacje

Ruszają konsultacje Programu Aktywni Obywatele ? Fundusz Regionalny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele ? Fundusz Regionalny.
Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.

Program Aktywni Obywatele ? Fundusz Regionalny finansować będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w trzech obszarach:
1. Prawa człowieka i równe traktowanie
2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu
3. Demokracja lokalna i aktywność obywatelska
W ramach Programu priorytetami horyzontalnymi będą: ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zaangażowanie młodzieży. Ponadto będziemy wspierać rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich.
Gorąco zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:
? jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
? jakie działania powinien wspierać, by przyczynić się do trwałych zmian,
? jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia instytucjonalnego dla organizacji pozarządowych.
Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia ? aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.
Zebrane opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.
Koncepcję Programu znajdziecie w MATERIALE DO DYSKUSJI.

W konsultacjach będzie można wziąć udział:
1. wypełniając ankietę on-line ankietę on-line.
2. biorąc udział w regionalnych spotkaniach konsultacyjnych ZAPISY:
? w Szczecinie (23.01) – rekrutacja do 20 stycznia
? w Rzeszowie (24.01) – rekrutacja do 21 stycznia
? we Wrocławiu (3.02) – rekrutacja do 29 stycznia
? w Białymstoku (3.02) – rekrutacja do 29 stycznia
? w Łodzi (6.02) – rekrutacja do 3 lutego

Zapraszamy do rekrutacji na spotkanie oraz do udziału konsultacjach on-line. Kwestionariusz konsultacyjny on-line i materiał do dyskusji dostępne będą od wtorku 14 stycznia na stronie Programu.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line oraz szybkiej rejestracji na spotkania – liczba miejsc ograniczona. Prosimy czekać na potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkanie: będziemy wysyłać zawiadomienia wraz z programem pocztą elektroniczną.