Spotkanie Forum Skarbników

W dniu 3 grudnia 2019 roku w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie forum skarbników samorządów Województwa Pomorskiego. Kolejny raz w tym roku skarbnicy mieli okazję przyjrzeć się zmianom w podatku VAT. Zaproszoną ekspertką była Pani Elżbieta Rogala zajmująca się tematyką podatku VAT od 26 lat, głównie w formie pracy zawodowej wykładów i publikacji. Frekwencja dopisała gromadząc blisko 90 osobowe audytorium. Pani Elżbieta omawiała a tematy związane ze Split Payment, raportowaniem MDR, białą listą oraz analizowała poszczególne artykuły ustawy, obrazując je konkretnymi przykładami. Padło wiele pytań, trwała polemika, dzięki której odpowiedziano na wiele pytań. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze członkowie wykazywali swoją aktywność do samego zakończenia spotkania.