Spotkanie Forum Sekretarzy

W dniach 5-6 grudnia bieżącego roku w Wejherowie odbyło się spotkanie forum sekretarzy samorządu Województwa Pomorskiego. Tym razem sekretarze debatowali na temat bezpieczeństwa informacji, deklaracji dostępności stron internetowych oraz nowej opłaty śmieciowej. Zaproszeni eksperci w merytorycznie oraz rzeczowo omówili wszystkie zagadnienia związane z tematami, trwała gorąca dyskusja, wielu spośród zaproszonych członków Forum określiło te spotkanie mianem jednego z merytorycznie najlepszych w ostatnim roku. Spotkanie należy uznać za bardzo udane.