Spotkanie Forum Oświaty

W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie forum oświaty samorządowej Województwa Pomorskiego. Przedmiotem spotkania były zmiany w dowozie dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli w związku ze zmianami w ustawie prawo oświatowe oraz wydatkowanie subwencji na metody pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy forum jak zwykle pojawili się w bardzo dobrej frekwencji a prowadzący spotkanie Tadeusz Konarski wykazał się niewątpliwie wielką dozą umiejętności przykazania prezentowanej wiedzy. Jakość materiałów oraz polemika, która towarzyszyła szkoleniu spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem zgromadzonego audytorium. Niewątpliwie spotkanie należy uznać za bardzo udane.