Spotkanie Forum Gospodarki Komunalnej

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Gdańsku odbyło się inauguracyjne spotkanie forum Gospodarki Komunalnej Województwa Pomorskiego. Zaproszeni goście mieli okazję przyjrzeć się zagadnieniom związanym z nową opłatą śmieciową. Spotkanie zostało poprowadzone pod egidą Pana Marcina Greczyły- członka Łódzkiego SKO.

Z ramienia fundacji Michał Gnitecki koordynator forum przedstawił propozycje ukonstytuowania się forum Gospodarki Komunalnej, która została przyjęta z niezwykłą aprobatą zgromadzonych osób. Zaplanowano kolejne spotkanie na pierwszy kwartał 2020 roku.