Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WiM w 2019 r.

Za nami konferencja podsumowująca wdrażanie w 2019 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020. Odbyła się 3 grudnia 2019 w Olsztynie, uczestniczyło w niej prawie 200 osób.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Miron Sycz. Po krótkim przeglądzie minireportaży wystapiła Lidia Wójtowicz, dyrektor departamentu Polityki Regionalnej UMWWM przedstawiła i podsumowała działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W śród specjalnych gości znaleźli się: Kamil Purłan – prezes Fundacji Projekt Arche oraz Katarzyna Łukowska – dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii i trenerka biznesu. Konferencję zakończyło inspirujące i motywujące wystąpienie Arkadiusza Regieca. – prezesa Beesfund – pierwszej w Polsce platformy finansowania społecznościowego o charakterze udziałowym. Konferencję w filmowym stylu poprowadził Roman Czejarek – znany dziennikarz, radiowiec i konferansjer.