Spotkanie forum kadrowego

W dniu 8 listopada 2019 roku w Gdańsku odbyły się kolejne spotkanie forum kadrowego samorządu województwa pomorskiego. Tym razem członkowie spotkali się aby omówić temat związany z pracowniczymi planami kapitałowymi.

Frekwencja dopisała. Prowadzącym spotkanie był pan Łukasz Pietruk, doktorant UKSW Wydział Prawa i Administracji w zakresie badań związanych z ochroną danych osobowych, w codziennej pracy świadczący usługi doradcze z ochrony danych osobowych oraz prowadzące szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych stale współpracujący z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trwała gorąca dyskusja pod okiem eksperta, uczestnicy byli wyraźnie zadowoleni z formy oraz jakości poprowadzonego forum.