Spotkanie Forum Uzależnień

Za nami kolejne spotkanie Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy FRDL w Gdańsku, poświęcone pracy z dzieckiem doświadczającej przemocy.

Zaproszonym ekspertem był Pan Jerzy Rzymek – prawnik, administratywista, posiadający ponad trzydziestoletnie doświadczenie w Policji, stały współpracownik, wykładowca w wielu ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ekspert rzeczowo wprowadzał słuchaczy w treść zagadnienia, następnie uczestnicy szkolili się w formie warsztatu. Spotkanie należy uznać za bardzo udane.