Spotkanie Forum Skarbników

W dniu 25 października 2019 roku w Gdyni odbyło się kolejne spotkanie forum skarbników samorządw Województwa Pomorskiego. Frekwencja dopisała gromadząc około 60 osobowe audytorium, było to pokierowane bardzo aktualnym tematem, związanym ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz wieloletnią perspektywą finansową.

Temat ten omawiany był pod czujnym okiem Pani Agnieszki Drożdżal, ekspertki stale współpracującej z FRDL, doradcę podatkowego. Trwała gorąca dyskusja której rytmem kierowała omawiana wiedza. Członkowie forum mieli okazję po raz pierwszy gościć reprezentanta Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pana Mariana Kujawskiego. Dzięki obecności pana Mariana członkowie mogli dowiedzieć się jakie są bieżące poglądy oraz stanowiska kolegium w danym zakresie jest to niewątpliwie bardzo dobra okazja aby usprawnić przepływ komunikacji na terenie całego województwa pomorskiego. Zaproszony Expert szczegółowo odpowiadał na pytania dotyczące różnych stanów faktycznych W danych jednostkach. Po wyczerpaniu wszelkich odpowiedzi spotkanie zakończono.