Spotkanie Forum Przewodniczących

W dniach 11-12 października bieżącego roku w Sopocie odbyło się spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia wiceprezydenta miasta Sopotu Pana Marcina Skierkowskiego który przywitał zgromadzonych przewodniczących. W dalszej części spotkanie zostało objęte opieką merytoryczną dr Rafała Budzisza, który poprowadził temat Szkoleniowy związane ze statutem przewodniczącego Rady sejmiku w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023. Atmosfera na sali odzwierciedlała ducha forum, trwała gorąca dyskusja oparta na wymianie doświadczeń pod okiem eksperta.

Po zakończonej części merytorycznej prowadzonej przez Pana Doktora, przewodniczący mieli okazję spotkać się również z prezydentem miasta Sopotu Jackiem Karnowskim, który jako gospodarz opowiedział o swoim mieście. Spotkanie należy uznać za bardzo udane.