Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W dniach 10-11 października 2019 roku w Kościerzynie odbyło się kolejne wyjazdowe spotkanie Forum Pomocy Społecznej.

Członkowie forum w bardzo dużej frekwencji pojawili się na spotkaniu, które obfitowało w bardzo interesującą tematykę poświęconą branży. Jako pierwsza wystąpiła Pani Ewa, znana doskonale członkom forum z poprzednich sesji plenarnych. W pierwszym kolejności omówiona została nowelizacja ustawy o pomocy społecznej dotyczące DP. Drugi prelegent Pan Piotr Piskozub omówił zagadnienia związane z RODO dla Pomocy Społecznej.

Członkowie forum mieli również okazję uhonorować byłego prezesa Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Andrzeja Gąsiorowskiego, poprzez szczególne podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz Pomorskiej Pomocy Społecznej.
Spotkanie należy uznać za bardzo udane.