Spotkanie Forum Oświaty

W dniu 15 października 2019 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego. Przedmiotem spotkania były zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 roku. Spotkanie poprowadziła znakomita ekspertka Pani Lilianna Zientecka.

Wielu spośród członków forum zadawało pytania dotyczące indywidualnych stanów faktycznych w poszczególnych samorządach związanych z naliczaniem dotacji oświatowej, żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi co spotkało się z wielkim entuzjazmem i aprobatą osób zgromadzonych na Sali.

Kolejne spotkanie forum zaplanowano na końcówkę listopada/początek grudnia bieżącego roku.