Spotkanie Forum Skarbników

W dniu 10 września 2019 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie Forum Skarbników Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku. Tematem szkolenia był Podatek VAT – aktualne zmiany – wrzesień 2019 – styczeń 2020 r. Temat poprowadzony został przez Panią Annę Resiak, doradcę podatkowego z Krakowa.

Forum odnotowało rekordową frekwencję 123 uczestników. Zaproszona ekspertka w prosty, usystematyzowany sposób przekazywała wiedzą dotycząca zmieniających się przepisów z zakresu podatku VAT, członkowie forum wyrażali pozytywne opinie na temat poziomu i warsztatu prowadzącej. Zaplanowano kolejne spotkanie na datę 25 października bieżącego roku, które poświęcone zostanie zmianom w ustawie o finansach publicznych.